Vizyon, Hedef ve İlkeler

Aygaz, içinde bulunduğu toplumdan bağımsız bir gelişimin mümkün olamayacağı bilinci içinde hareket etmekte, toplumsal hayata kaliteli ürün ve hizmetleriyle değer katarken, sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaktadır.

Paydaşlarını dinleyen bir kurum ve marka olma arzusuyla çalışan Aygaz, toplumun ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir projeler geliştirmektedir.

Aygaz paydaşlarının beklentileri, algısı ve kurumun itibarına yönelik araştırmaların verileri ışığında sosyal sorumluluk projelerini toplumsal gelişim, kültür-sanat, sağlık, spor ve çevre alanlarında yürütmektedir.