İK Politikamız

Aygaz, sürdürülebilir büyümeyi destekler şekilde yüksek katma değer sağlayan profesyonellerin görev aldığı; insan kaynağını çalışan memnuniyeti, sürekli gelişim ve karşılıklı açık iletişim odağında yönetmeyi kurumsal öncelikleri arasında gören, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyduğu, işveren olarak tercih edilen çevik bir kurum olmayı hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları politikalarını yönlendiren temel ilkelerimiz aşağıda özetlenmiş olup; İnsan Kaynakları uygulamalarında bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir.

Herkes için eşit fırsat
Doğru işe doğru kişiyi almak ve atamak
Eşit işe eşit ücret
Başarıya bağlı liyakat
Zamanında tanıma ve takdir
Çalışma başarısında süreklilik ve verimlilik
Etkin iç iletişim
Topluma duyarlılık