Yönetim Kurulu

Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü’nde yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğu’nda 1958 yılında Otokoç şirketinde başlamıştır. Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında İcra Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

 
 
2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 1995-1996 yıllarında Milletlerarası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanlığı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK Danışma Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İlişkiler Forumu Derneği Kurucu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir. 1996 yılından bugüne Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

 

Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Columbia College’dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa Trading’de çalışmıştır. 1989 yılında Columbia Business School’dan MBA derecesi almıştır. Ramerica Intl. Inc.’de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu’na katılarak Gazal A.Ş.’de Müdürlük, Koç Holding’de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

 

2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Mayıs 2008’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Geyre Vakfı Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir. Ömer M. Koç, 1996 yılından bu yana Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır ve 2001 yılından bugüne Başkan Vekili’dir.

Alexandre F. J. Picciotto
Yönetim Kurulu Üyesi

 

Alexandre Picciotto 1961 yılında Sayın Vehbi Koç ile birlikte Aygaz’ı kuran Hillel Picciotto’nun torunlarından biridir. 1990 yılında Paris Ecole Supérieure de Gestion’dan mezun olduktan sonra, iş hayatına ailesinin yatırım şirketi Orfirm’de başlamıştır. 1990 ve 2003 yılları arasında gayrimenkul ve film sanayi dahil olmak üzere şirketin farklı iştiraklerini yönetmiştir. 2003 yılında aile şirketi ve Aygaz’ın hissedarı olan Liquid Petroleum Gas Development Company’de Genel Müdür olarak atanmıştır. 2008 yılında ise Orfim’de Genel Müdür olarak atanmıştır. Picciotto Türkiye ve Fransa’da çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında yer almaktadır. Alexandre Picciotto Temmuz 2012’de Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve gelmiştir.

 

 

 

Dr. Bülent Bulgurlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Yükseköğrenimini Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi’nde aldığı doktora programıyla sürdürmüştür. 1972 yılında Elliot Strömme A/S, Oslo’da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına atılan Bulgurlu, 1977 yılında Garanti İnşaat’ta Saha Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Mühendislik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından Garanti-Koza A.Ş.’de Murahhas Üye olarak görevine devam etmiştir. 

 

Koç Holding’de, 1996 yılından itibaren Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı, Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olarak görev almıştır. Mayıs 2007-Nisan 2010 tarihleri arasında Koç Holding CEO’su olarak görev yapmıştır.

 

Mayıs 2007’den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ayrıca, TÜSİAD ve TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Üyesi’dir. Bülent Bulgurlu, 2008 yılından bu yana Aygaz Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır. 

Levent Çakıroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois’dan yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988’de Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

 

Koç Holding’e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü, 2008-2015 yıllarında Arçelik Genel Müdürlüğü ve 2010-2015 yıllarında da Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

 

Şubat 2015’te Koç Holding CEO Vekili olarak atanan Çakıroğlu, Nisan 2015’ten bu yana Koç Holding CEO’su olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Çakıroğlu, 2015 yılından bu yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yağız Eyüboğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Yağız Eyüboğlu 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş, 1996 yılında Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Arçelik A.Ş.’de Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Yağız Eyüboğlu, 1993 yılından itibaren Koç Holding’de yaklaşık 10 yıl boyunca sırasıyla, Denetim Uzmanlığı, Koordinatör Yardımcılığı ve Mali Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. 2004-2009 yılları arasında Arçelik A.Ş.’de Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Beko Elektronik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. Dış Ticaret ve Turizm Grubu Başkanı’na Yardımcı ve Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmıştır.

 

2009-Ekim 2015 döneminde Aygaz Genel Müdürü olarak görev yapan Yağız Eyüboğlu, Ekim 2015 itibarı ile Koç Holding Enerji Grubu Başkan Vekili, ardından Nisan 2016 tarihi itibarıyla Koç Holding Enerji Grubu Başkanı olarak atanmıştır.

 

Koç Topluluğu’nun çeşitli şirketlerinde halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan Eyüboğlu, geçmişte Dünya LPG Birliği Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Aile Planlaması Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2016 yılında Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

 

Kutsan Çelebican
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapmıştır. 1969 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda iş hayatına başlamıştır. 1979-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Yardımcılığının yanı sıra Dünya Bankası (IBRD) İcra Direktör Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

 

1987 yılında Koç Topluluğu’na katılmış ve Finansman Koordinatörlüğü, Başkan Yardımcılığı, Finansman Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Koç Topluluğu’ndan 2001 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmıştır. Bir süre kendi finansman danışmanlık şirketini yöneten Kutsan Çelebican, 2018 yılında Aygaz Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

 

Kemal Ege Cansen
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. MBA derecesini 1996 yılında Pennsylvania Üniversitesi Wharton School’dan almıştır. 1987-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Mühendislik ve İdari İlimler Fakültelerinde “İşletme Ekonomisi” dersleri vermiştir.

 

1986-2018 yılları arasında sırasıyla Arçelik’te Genel Müdür Yardımcılığı, Koç Holding’de Sanayi İşler Koordinatörlüğü, Puro-Fay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Soyer Hafriyat ve İnşaat’ta yönetici-ortak olarak görev yapmıştır. Anadolu Grubu bünyesinde danışmanlık ve Anadolu Endüstri Holding’de Murahhas Aza, Turkish Bank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Ege Cansen, çeşitli medya kuruluşlarında ekonomi yazarlığı ve yorumculuk yapmakta ve Cansen&Cansen firmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. 2018 yılında Aygaz Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan Şadan Kaptanoğlu, London City College Denizcilik bölümünde eğitim görmüştür. City University Cass Business School’da Denizcilik, Finans ve Ticaret alanında yüksek lisans yapmıştır. Doktorasını Montfort Üniversitesi’nde  tamamlamıştır.

 

2014’e kadar aile şirketi olan H.İ Kaptanoğlu Denizcilik Grubu’nda Genel Müdür olarak görev alan Dr. Şadan Kaptanoğlu, halen Kaptanoğlu Denizcilik Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ile Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

 

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Şadan Kaptanoğlu, Intermepa’nın da Başkan Yardımcısıdır. 2017 yılında Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) başkanlığına seçilen Dr. Şadan Kaptanoğlu, bu göreve ulaşan ilk kadın başkandır. Aynı zamanda Lloyd’s Register Gözetim Ltd. Şirketi ile Rina Denizcilik ve Belgelendirme Ltd. Şirketinin Türkiye Komitelerinin Başkanıdır. 2008’de Londra’da SeaTrade Ödülleri kapsamında "En Başarılı Genç Denizci" ödülünün de sahibi olmuştur. 2018 yılında Aygaz Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.