Entegre Yönetim
Sistemleri Politikası

Aygaz, Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri doğrultusunda çalışma prensibiyle başta ana faaliyet konusu LPG olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak;

 • Öncü ve yenilikçi şirket olmayı,
 • Stratejik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi,
 • Müşteri algısını, sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve bağlılığını ön planda tutmayı ve müşteri şikâyetlerine Müşteri Şikâyetleri Yönetim Taahhüdü ile uygulanabilir çözümler sunmayı,
 • İş süreçlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İnovasyon, dijitalleşme ve iklim değişikliği stratejilerini destekleyici faaliyetler yürütmeyi,
 • Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı düzenli olarak ölçerek sürdürmeyi,
 • Yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutmayı, en iyi ürün ve hizmeti sunmayı,
 • Mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı,
 • Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere paydaşlarının görüşlerini alarak ilgili tüm tarafların memnuniyetini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde en iyi şekilde sağlamayı ve geliştirmeyi,
 • Toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sıfır kaza yaklaşımı ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalıklarına ve yaralanmaya karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,
 • Ürün ve faaliyetleri ile ilgili olası çevresel olumsuz etkileri yaşam döngüsü değerlendirmeleri ile azaltmayı,
 • Bünyesindeki tesis, bina tasarım, satın alma ve tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğini ve performansını ön planda tutarak sürekli iyileştirmeyi,
 • Kirliliği önlemeyi, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı,
 • Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkilerini ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı,
 • Etik değerlere uygun çalışmayı,
 • Faaliyetleri hakkında toplumu bilgilendirmeyi,

ana politikası olarak benimsemiştir.


Aygaz A.Ş.’nin tüm çalışanları Entegre Yönetim Sistemleri Politikası’nın esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.


Melih Poyraz
Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu adına
Genel Müdür

Aygaz Bilgi Güvenliği Politikası